IAC Sessiz Kabinler

 IAC GMBH - IAC Sessiz Kabinleri
Sessiz kabin çeşitleri

 

 

IAC Sessiz Kabinleri, her türlü odyolojik tetkikin yapılmasına uygun olacak şekilde metalden imal edilmiştir.Kabinler Tek odalı (Hasta odası) ,çift odalı (Hasta+Operatör) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.Ayrıca bu kabinler kendi aralarında çift cidarlı ve tek cidarlı olarak sınıflandırılır.

  
Kabin paneller şeklinde imal edilmiştir ve bu panellerin birbirlerine geçmesi suretiyle sessiz kabin halini almaktadır.Kabinin kapısı özel menteşeler ile kabine tutturulmuştur ve manyetik sistem ile kapanmaktadır.Kabinde odyolojik cihazların bağlanmasını sağlayan bir jack paneli bulunmaktadır. Aydınlatma 220 V'luk lambalar ile yapılmakta ve açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Havalandırma sisteminde özel imal edilmiş susturucular mevcuttur.Kabinin tabanı 1 cm kalınlığında lastik taban ile kaplıdır.Kabin, firmaca hastane tarafından gösterilen yere monte edilerek mevcut odyolojik sistemler ile bağlantısı sağlanıp çalışır vaziyette teslim edilmektedir.